Kalibrering og verificering af vægte

Kalibrering af vægte

En vægt skal løbende justeres og kalibreres for at veje nøjagtigt.
Hvor ofte det er nødvendigt afhænger meget af vægtens type og brug - samt eventuelle krav inden for din specifikke virksomhed. Vi siger gerne, at industrivægte skal kalibreres 1 gang årligt. For mindre vægte kan det være tilstrækkeligt at justere den med et kalibreringslod en gang imellem.
Hvis du er er tvivl - så kontakt os!

Kalibreringscertifikat
På langt de fleste af vores vægte er det muligt at tilkøbe et kalibreringscertifikat. Vælger du dette, vil vægten blive kalibreret hos producenten inden levering, og du vil modtage et bevis herpå.
Du kan selv justere vægten efterfølgende, hvis du har de nødvendige kalibreringslod. For nogle vægte er det også muligt at få lavet et nyt certifikat, hvis man ønsker det senere hen. Kontakt os for at høre til mulighederne for din vægt.

Justering
Du kan selv justere din vægt løbende, hvis du har det nødvendige kalibreringslod - Vægteeksperten har alle typer lodder.
Proceduren hertil vil du altid kunne finde i vægtens manual. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvilket lod, der skal bruges til din vægt. 


KONTAKT OS

Mail support@vaegteeksperten.dk

Phone (+45) 71 99 75 01. Telefontid alle hverdage fra 08:30 - 15:30.

 


 

Verificering af vægte

Hvis du køber en vægt til kommercielt eller medicinsk brug, så skal du have den M-mærket/verificeret efter gældende dansk lovgivning.
Nedenfor har vi lavet et sammendrag af Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse, som du finder her: VERIFICERING
- Sikkerhedsstyrelsen har desuden lavet denne behjælpelige folder: Sådan sikrer du dig, at din vægt er lovlig

OBS: Vægtens ejermand er ansvarlig for at vægten er verificeret og for løbende egenkontrol af, at tolerancen på vægten ikke afviger mere end det dobbelte af tolerancen der var gældende ved anskaffelsen. Læs mere under "Køb af verificering".

Skal din vægt verificeres?

Hvis din vægt skal bruges til et af nedenstående formål, så skal den verificeres. 

1) bestemmelse af massen ved kommercielle transaktioner,

2) bestemmelse af massen ved beregning af afgift, told, skat, bonus, bøde, vederlag, godtgørelse eller betaling af lignende art,

3) bestemmelse af massen med henblik på anvendelse af en lov eller en administrativ bestemmelse og ekspertudsagn i retssager,

4) bestemmelse af massen i medicinsk praksis ved vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnostik og medicinsk behandling,

5) bestemmelse af massen ved fremstilling af receptpligtige lægemidler i apoteker og bestemmelse af massen ved analyser foretaget i medicinske og farmaceutiske laboratorier eller

6) fastsættelse af prisen ud fra massen ved direkte salg til offentligheden og fremstilling af færdigpakninger.


Køb af verificering
- Du kan tilkøbe en M-mærkning/verificering af din vægt, når du handler hos Vægteeksperten (forudsat at vægten kan verificeres) - hvis det ikke allerede er inkluderet. Kontakt os, hvis du er i tvivl!
- En M-mærkning/verifikation gælder indtil vægten enten bliver skilt ad, plomberingen bliver brudt, eller at ejeren er usikker på, om vægten vejer præcist. Herefter skal vægten re-verificeres, hvis den forsat bruges til samme formål. Vægtens ejermand er ansvarlig for egenkontrol og vurdering af vægtens tilstand og nødvendigheden for reverifcering. Læs mere om reverificering og egenkontrol i punkt 6 og 7 i Sikkerhedsstryrelsens bekendtgørelse HER.
- Du er altid velkomment til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen direkte, hvis du har spørgsmål. Deres telefonnummer er +45 33 73 20 00.

Særligt om medicinske vægte
Sikkerhedsstyrelsen har ikke direkte krav til nøjagtighedsklasserne for personvægte, men nedenfor finder kan du se, hvilken klasse du har brug for ud fra dit behov.

- Klasse 4 vægte:
Når en vægt bruges til at bestemme en vægt rent informativt, kan en klasse 4 vægt benyttes. Langt de fleste af Vægteekspertens KERN vægte er i klasse 4 eller klasse 3, som er endnu bedre.

- Klasse 3 vægte:
Så snart resultatet af vejningen skal bruges i behandlingsøjemed, til at beregne mængden af medicin, til beregning af BMI eller lignende skal vægten minimum være en klasse 3 vægt. Langt de fleste af Vægteekspertens KERN vægte er i klasse 3.KONTAKT OS

Mail support@vaegteeksperten.dk

Phone (+45) 71 99 75 01. Telefontid alle hverdage fra 08:30 - 15:30.