Menu
 

Levering og returnering

Leveringstid

Du kan se leveringstiden for hvert produkt på hver enkelt produktside. Typisk har vi 1-4 dages levering.
- Tilkøber du verificering eller kalibreringscertifikat tillægges 2 dages leveringstid.


Fragtomkostninger og risiko
Vi har gratis levering hos Vægteeksperten.dk! Vi har heller ingen ekspeditionsgebyr.
Vores forsendelser sendes altid som forsikrede pakker. 


 Fortrydelsesret (Privatpersoner)

Du har 14 dages fortrydelsesret efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand (dog ikke transportøren) får varerne i fysisk besiddelse. 
Køber står for fragtomkostninger ved returnering af et fortrudt køb.

Returneringsprocess

1) Kontakt kundeservice og meld din returnering (oplys ordrenummer, produkt og årsag)
- Kundeservice telefon: (+45) 71 99 75 01
- Kundeservice mail: support@vaegteeksperten.dk

2) Pak varen i original emballage

3) Vedlæg en kopi af fakturaen og send pakken retur til nedenstående adresse

Vægteeksperten
Tøndervej 19
6340 Kruså
Danmark 

4) Vægteeksperten modtager varen til undersøgelse. Herefter returneres totalbeløbet efter 7 dage til den konto, som der er betalt med.


 Fortrydelsesret (Virksomheder)

Virksomheder har 7 dages fortrydelsesret efter den dag, hvor den eller en af virksomheden angiven tredjemand (dog ikke transportøren) får varerne i fysisk besiddelse. 
Køber står for fragtomkostninger ved returnering af et fortrudt køb.

Returneringsprocess

1) Kontakt kundeservice og meld returneringen (oplys ordrenummer, produkt og årsag)
- Kundeservice telefon: (+45) 71 99 75 01
- Kundeservice mail: support@vaegteeksperten.dk

2) Pak varen i original emballage

3) Vedlæg en kopi af fakturaen og send pakken retur til nedenstående adresse

Vægteeksperten
Tøndervej 19
6340 Kruså
Danmark 

4) Vægteeksperten modtager varen til undersøgelse. Herefter returneres totalbeløbet efter 7 dage til den konto, som der er betalt med.


 Reklamation (Privatpersoner)

Du har 2 års reklamationsret på alle varer.

Procedure

1) Kontakt kundeservice og meld reklamationen - oplys ordrenummer, produkt og fejl.
Tlf.: (+45) 71 99 75 01
Mail: support@vaegteeksperten.dk

2)  Såfremt varen er behæftet med fejl eller mangler, og du har reklameret rettidigt, udbedrer vi sådanne fejl eller mangler inden for rimelig tid. Hvis det viser sig ikke at være muligt eller vi ikke skønner det hensigtsmæssigt at reparere varen, påtager vi os i stedet at levere en ny fejlfri vare efter returnering af den mangelfulde vare. Vi refunderer dig desuden eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen. Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer vi i stedet købesummen, inklusive udgifter til returnering. 

3) Ved omlevering eller refundering: Kundeservice vil sende dig en betalt pakkelabel med påført returadresse, som du skal putte på pakken med det defekte produkt og sende retur. 

4) Når varen er modtaget retur og undersøgt, sender vi dig et nyt produkt ved omlevering. Ved refundering tilbagebetales beløbet til din konto inden for 7 dage.

Meddelelse om manglen inden for rimelig tid
Vil du påberåbe dig en mangel, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, efter, at du har opdaget manglen. I modsat fald fortaber du retten til at påberåbe dig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at du opdagede manglen, er altid rettidig. 
Har du ikke inden 2 år efter salgsgenstandens overgivelse til dig meddelt os, at du vil påberåbe dig en mangel, kan du ikke senere gøre den gældende, medmindre vi har påtaget os at indestå for genstanden i længere tid.

Batterier – begrænset reklamationsret
Da batterier har en naturlig begrænset holdbarhed er reklamationsperioden på disse begrænset til 6 måneder fra købsdato.


Reklamation (Virksomheder)

a) Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af varen/ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Ved transportskadet leverance skal denne afvises eller modtages med forbehold ved at anmærke det på terminalen/fragtbrevet, transportskade er udvendige synlige skader på emballagen.

b) Vægteeksperten.dk kan alene gøres ansvarlig for at udbedre oprindelige fejl og mangler i overensstemmelse med købelovens bestemmelser herom. Konstaterer kunden fejl- og mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til Vægteeksperten.dk med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.

c) Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra leveringen. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig manglen. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneder reklamationsperiode.

d) Vægteeksperten.dk’s ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til efter Vægteeksperten.dk’s valg enten at foretage afhjælpning henholdsvis omlevering inden for rimelig tid.

e) Vægteeksperten.dk er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end Vægteeksperten.dk eller Vægteeksperten.dks servicepartnere.

f) Der ydes ikke yderligere garanti fra Vægteeksperten.dk’s side, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Garanti og serviceforpligtelser, udover hvad der måtte være udtrykkeligt og skriftligt aftalt med Vægteeksperten.dk, påhviler således ikke Vægteeksperten.dk, men den pågældende producent og dennes eventuelle serviceudbyder.

Procedure ved reklamation

1) Kontakt kundeservice og meld reklamationen - oplys ordrenummer, produkt og fejl.
Tlf.: (+45) 71 99 75 01
Mail: support@vaegteeksperten.dk

2)  Såfremt varen er behæftet med fejl eller mangler, og du har reklameret rettidigt, udbedrer vi sådanne fejl eller mangler inden for rimelig tid. Hvis det viser sig ikke at være muligt eller vi ikke skønner det hensigtsmæssigt at reparere varen, påtager vi os i stedet at levere en ny fejlfri vare efter returnering af den mangelfulde vare. Vi refunderer dig desuden eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen. Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer vi i stedet købesummen, inklusive udgifter til returnering. 

3) Ved omlevering eller refundering: Kundeservice vil sende dig en betalt pakkelabel med påført returadresse, som du skal putte på pakken med det defekte produkt og sende retur. 

4) Når varen er modtaget retur og undersøgt, sender vi dig et nyt produkt ved omlevering. Ved refundering tilbagebetales beløbet til din konto inden for 7 dage.For uddybende information - se vores Handelsbetingelser.

Trustpilot   - Lynhurtige og suveræn kundebetjening. – Flemming Pedersen, Tårnby.

VI er stolte over at levere til følgende

Vent venligst